پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

HTML Marquees

tahlildadeh 2 سال پیش

HTML Marquees

آموزش HTML Marquee ‏ ‏‏

Marquee در HTML یک قطعه اسکرولینگ می باشد که یا به صورت افقی در عرض متن ویا به صورت عمودی در پایین صفحه ی وب شما نمایش داده می شود، بستگی به تنظیمات دارد وتوسط برچسب < fmarquees>مربوط به HTML ایجاد می شود.

توجه:

ممکن است برچسب < marquees> در HTML توسط مرورگرهای زیادی پشتیبانی نشود، بنابراین توصیه می شود که به این برچسب تکیه نکنید، در عوض می توانید از javascript و CSS برای ایجاد چنین تاثیراتی استفاده کنید.

ترکیب ساده برای استفاده از برچسب< marquees> در HTML مانند زیر می باشد:

< marquee attribute_name="attribute_value" ....more attributes>
    One or more lines or text message or image
< /marquee>

ویژگی های برچسب < marquee>

در زیر لیست مهمی از ویژگی های برچسب < marquee> را می توانید مشاهده کنید.

Attribute

 

Description

 

width

این ویژگی عرض marquee را مشخص می کند. می تواند مقداری مانند 10 یا 20 درصد باشد.

height

این ویژگی طول marquee را مشخص می کند. می تواند مقداری مانند 10 یا 20 درصد باشد.

direction

این ویژگی مسیری را که marquee باید در آن اسکرول شود، تعیین می کند. می تواند مقداری مانند up، down، left و یا right داشته باشد.

behavior

این ویژگی نوع اسکرول marquee را تعیین می کند. می تواند مقداری مانند scroll، side و alternate داشته باشد.

scrolldelay

این ویژگی میزان تاخیر بین دو پرش را تعیین می کند. می تواند مقداری مانند 10 داشته باشد.

scrollamount

سرعت متن marquee را تععین می کند. می تواند مقداری مانند 10 داشته باشد.

loop

تعداد دفعات loop را تعیین می کند. مقدار پیش فرض INFINITE می باشد که به این معناست که در marquee به طور پایان ناپذیری loop انجام می شود.

bgcolor

این ویژگی رنگ زمینه را به شکل نام رنگ یا مقدار شش تایی رنگ مشخص می کند.

hspace

این ویژگی فضای افقی اطراف marque را تعیین می کند. می تواند مقداری مانند 10 یا 20 درصد داشته باشد.

vspace

این ویژگی فضای عمودی اطراف marquee را تعیین می کند. می تواند مقداری مانند 10 یا 20 درصد داشته باشد.

در ادامه چند مثال از استفاده ی برچسب marquee می بینید.

مثال:

نمونه یک

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>HTML marquee Tag</title>
</head>
<body>
   <marquee>This is basic example of marquee</marquee>
</body>
</html>

مثال:
 

نمونه دو

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>HTML marquee Tag</title>
</head>
<body>
   <marquee width="50%">This example will take only 50% width</marquee>
</body>
</html>

مثال:
 

نمونه سه

جهت مشاهده برروی دوره آموزش طراحی سایت کلیک نمایید

 

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

شما در این سایت آموزشی با مقالات,کتاب,PDF,فیلم های آموزشی رایگان و همین طور دوره آموزش برنامه نویسی به زبان های C#,HTML5,ASP,MVC,SQL,اندروید,React,وردپرس ...

آخرین پست های من
سربرگ HTML 2 سال پیش HTML Embed Multimedia 2 سال پیش فرم های html 2 سال پیش فونت ها 2 سال پیش