پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

سربرگ HTML

tahlildadeh 2 سال پیش

 

سربرگ HTML‏‏

یاد گرفتیم که یک نمونه داکیومنت HTML دارای ساختار زیر می باشد.

این فصل جزئیات بیشتری در مورد بخش سربرگ در HTML ارائه می دهد که به وسیله ی برچسب< head>نمایش داده می شود. برچسب< head>حاوی برچسب های مهمی می باشد که عبارتند از:< title>, < meta>, < link>, < base>,< style>, < script >, و < noscript > tags.

 

برچسب < title> در HTML

این برچسب برای تعیین تیتر داکیومنت HTML استفاده می شود. در زیر مثالی می بینید از ارائه ی تیتر به داکیومنت HTML.

 

نمونه یک

برچسب < meta> در HTML

این برچسب برای ارائه ی متادیتا در مورد داکیومنت HTML استفاده می شود که اطلاعاتی از قبیل انقضا صفحه، گردآورنده ی صفحه، لیست کلمات کلیدی، توصیف صفحه و غیره ارائه می دهد.
در ادامه استفاده های مهم برچسب < meta> در داکیومنت HTML ارائه شده اند

 

نمونه دو

برچسب < base> در HTML

این برچسب برای تعیین URL پایه برای همه ی URL های وابسته در صفحه استفاده می شود، که به این معناست که همه ی URL های دیگر هنگامی که برای آیتم ارائه شده قرار می گیرند، دیگر URL ها به URL پایه زنجیر خواهند شد.
به عنوان مثال تمام صفحات و تصاویر ارائه شده، پس از پیشوند دار کردن URL های ارائه شده با URL پایه مسیر prefixing جستجو خواهند شد

 

نمونه سه

برچسب < link> در HTML

این برچسب ارتباط بین داکیومنت جاری و منبع خارجی را تعیین می کند. در ادامه مثالی را می بینید از لینک یک فایل style sheet خارجی موجود در مسیر css با یک web root.

 

نمونه چهار

برچسب< style>در HTML

این برچسب برای تعیین style sheet برای داکیومنت جاری HTML استفاده می شود. در ادامه مثالی را می بینید از تعریف برخی قوانین style sheet در داخل برچسب< style>.

 

نمونه پنج

 توجه:

برای فراگیری چگونگی کار Cascading Style Sheet یک آموزش مجزای موجود در اینجا را کلیک کنید.

برچسب< script>در HTML

این برچسب برای وارد کردن فایل اسکریپت خارجی و یا تعریف فایل اسکریپت داخلی برای داکیومنت HTML استفاده می شود. در زیر مثالی را می بینید که در آن از جاوا اسکریپت برای تعریف عملکرد ساده ی جاوااسکریپت استفاده می کنیم.

 

نمونه شش

جهت مشاهده نمونه مثال ها برروی دوره آموزش طراحی سایت کلیک نمایید 

 

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

شما در این سایت آموزشی با مقالات,کتاب,PDF,فیلم های آموزشی رایگان و همین طور دوره آموزش برنامه نویسی به زبان های C#,HTML5,ASP,MVC,SQL,اندروید,React,وردپرس ...

آخرین پست های من
HTML Marquees 2 سال پیش HTML Embed Multimedia 3 سال پیش فرم های html 3 سال پیش فونت ها 3 سال پیش