پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

برچسب ها

17 مطلب

16 مطلب

16 مطلب

به مکانی در اینترنت گفته می شود که یک صفحه یا تعداد بیشتری از صفحات را در خود جا داده است

16 مطلب

یک زبان تفسیرشونده است که اساس و بنیان آن طراحی و ایجاد صفحات پویای وب بوده است.

16 مطلب

16 مطلب

16 مطلب

16 مطلب

15 مطلب

15 مطلب

15 مطلب

15 مطلب

15 مطلب

15 مطلب

15 مطلب

14 مطلب

14 مطلب

14 مطلب

14 مطلب

14 مطلب

14 مطلب

14 مطلب

یک شبکه جهانی است که شامل میلیون‌ها کامپیوتر متصل به هم از سرتاسر دنیا بوده و اجازه انتقال انبوهی از داده‌ها و اطلاعات را میان کامپیوترهای موجود می‌دهد.

13 مطلب

زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی یا html در کنار سی‌اس‌اس هستهٔ فناوری ساخت صفحه‌های وب هستند

13 مطلب

13 مطلب