پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

آموزش طراحي سايت -توضيحات در HTML

tahlildadeh 2 سال پیش

آموزش طراحي سايت -توضيحات در HTML

آموزش استفاده از comment در html

در اين مقاله آموزش Html مي خواهيم به چگونگي استفاده از comment در html بپردازيم:
كامنت قطعه اي از كد مي باشد كه توسط مرورگرها ناديده گرفته مي شود. افزودن كامنت به كد HTML خود، تمرين خوبي است، به ويژه در داكيومنت هاي پيچيده براي نشان دادن بخش هايي از يك داكيومنت به هركسي كه كد را نگاه مي كند. كامنت ها به شما و ديگران كمك مي كنند تا كد خود را متوجه شويد و قابليت خواندن آن را افزايش مي دهد.
كامنت هاي HTML بين برچسب هاي واقع مي شوند. بنابراين هر محتوايي كه بين اين برچسب ها واقع شود، مثل كامنت با آن رفتار خواهد شد و توسط مرورگرها به طور كامل ناديده گرفته خواهد شد.


 مثال:

نمونه يك

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <!-- Document Header Starts -->
  <title>This is document title</title>
</head> <!-- Document Header Ends -->
<body>
  <p>Document content goes here.....</p>
</body>
</html>

 

اين مثال نتيجه ي زير را بدون نمايش محتواي ارائه شده به عنوان بخشي از كامنت ها، به دنبال دارد.
Document content goes here.....

 

كامنت هاي معتبردر مقابل كامنت هاي نامعتبر

كامنت ها تودرتو نمي شوند، يعني اينكه يك كامنت نمي تواند در داخل كامنت ديگري قرار بگيرد. خط تيره ي (dash) دوتايي "--" ممكن نيست در داخل يك كامنت ظاهر شود، به جز در مواردي كه بخشي از برچسب closing باشد. شما بايد مطمئن باشيد كه هيچ فضاي خالي در ابتداي رشته ي كامنت وجود ندارد.

 

 مثال:

در اينجا كامنت ارائه شده يك كامنت معتبر مي باشد و توسط مرورگر پاك مي شود.

 

نمونه دو

 

  <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Valid Comment Example</title>
</head>
<body>
  <!--  This is valid comment -->
  <p>Document content goes here.....</p>
</body>
</html>

 

اما خط زير يك كامنت معتبر نيست و توسط مرورگر نمايش داده خواهد شد. اين به اين خاطر است كه فضايي بين حاشه ي چپ پرانتز و علامت تعجب وجود دارد.

 

 مثال:

نمونه سه

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Invalid Comment Example</title>
</head>
<body>
  < !--  This is not a valid comment -->
  <p>Document content goes here.....</p>
</body>
</html>

 

كامنت هاي چندخطي

تاكنون فقط كامنت هاي تك خطي را مشاهده كرديم، اما HTML كامنت هاي چندخطي را نيز پشتيباني مي كند.
شما مي توانيد كامنت هاي چند خطي داشته باشيد با استفاده از برچسب آغازگر --!> و پايان دهنده ي ،--> كه قبل از اولين خط و در پايان آخرين خط قرار ميگيرد.


 مثال:

نمونه چهار

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Multiline Comments</title>
</head>
<body>
  <!--
  This is a multiline comment and it can
  span through as many as lines you like.
  -->
  <p>Document content goes here.....</p>
</body>
</html>

 

 

 

كامنت هاي شرطي

كامنت هاي شرطي تنها در اينترنت اكسپلورر روي ويندوز كار مي كنند، اما توسط مرورگرهاي ديگر هم ناديده گرفته مي شوند. اين كامنت ها در Internet Explorer 5 به بالاتر پشتيباني مي شوند و مي توانيد از آنها براي دادن دستورات شرطي به ورژن هاي مختلف IE استفاده كنيد.


 مثال:

نمونه پنج

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Conditional Comments</title>


  <!--[if IE 6]>
    Special instructions for IE 6 here
  <![endif]-->


</head>
<body>
  <p>Document content goes here.....</p>
</body>
</html>  

 

 

در جايي كه نياز خواهيد داشت يك صفحه ي طراحي متفاوت بر اساس ورژن هاي مختلف اينترنت اكسپلورر به كار بگيريد، به راه حلي نياز خواهيد داشت. در اين مواقع چنين كامنت هاي شرطي مفيد خواهند بود.

 

استفاده از برچسب كامنت

مرورگرهاي كمي هستند كه استفاده از برچسب را براي كامنت بخشي از كد HTML استفاده مي كنند.


 مثال:

نمونه شش

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Using Comment Tag</title>
</head>
<body>
  <p>This is <comment>not</comment> Internet Explorer.</p>
</body>
</html>

 

اگر از IE استفاده مي كنيد، نتيجه ي زير حاصل خواهد شد:

 

This is Internet Explorer.

اما اگر در حال استفاده از IE نمي باشد، نتيجه ي زير حاصل مي شود.

 

This is Internet Explorer.

 

كد اسكريپت كامنت

شما جاوا اسكريپت را در يك آموزش مجزا با HTML ياد خواهيد گرفت. در اينجا بايد دقت كنيد كه اگر در حال استفاده از java script يا vb script در كد html خود هستيد، بنابراين توصيه مي شود كه آن كد اسكريپت را در داخل كامنت هاي مناسب HTML قرار دهيد طوري كه مرورگرهاي قديمي بتوانند به درستي كار كنند.


 مثال:

نمونه هفت

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Commenting Script Code</title>
  <script>
<!--
  document.write("Hello World!")
//-->
  </script>
</head>
<body>
  <p>Hello , World!</p>
</body>
</html>

كامنت صفحات طراحي

گرچه شما HTML را در يك آموزش مجزا با صفحات طراحي فرا ميگيريد، اما در اينجا بايد دقت داشته باشيد كه اگر از CSS در كد HTML خود استفاده مي كنيد، بنابراين توصيه مي شود كه كد صفحه ي طراحي را در داخل كامنت هاي مناسب HTML قرار دهيد، طوريكه مرورگرهاي قديمي بتوانند كار كنند.


 مثال:

نمونه هشت

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Commenting Style Sheets</title>
  <style>
    <!--
    .example {
      border: 1px solid #4a7d49;
    }


    // -->
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">Hello , World!</div>
</body>
</html>

 ممكن است بنا به دلايلي كدها كامل نمايش داده نشود جهت مشاهده برروي دوره آموزش طراحي سايت كليك نماييد  

 

 

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

شما در این سایت آموزشی با مقالات,کتاب,PDF,فیلم های آموزشی رایگان و همین طور دوره آموزش برنامه نویسی به زبان های C#,HTML5,ASP,MVC,SQL,اندروید,React,وردپرس ...

آخرین پست های من
سربرگ HTML 2 سال پیش HTML Marquees 2 سال پیش HTML Embed Multimedia 2 سال پیش فرم های html 2 سال پیش