پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

آموزش طراحی سایت - آموزش قالب بندی در HTML

tahlildadeh 3 سال پیش

آموزش طراحی سایت - آموزش قالب بندی در HTML

 

آموزش طراحی سایت - آموزش قالب بندی در HTML

در ادامه مباحث آموزشی HTML قبل، می خواهیم ببینیم چه آیتم هایی در format دادن و قالب بندی صفحات HTML مورد نیاز ما هستند.
اگر با پردازشگر word کار می کنید باید با بولد کردن (bold)، ایتالیک کردن و آندرلاین کردن متن آشنا باشید. این ها فقط سه گزینه از ده گزینه موجود برای چگونگی ظاهر شدن متن در HTML و XHTML می باشند.

 

بولد کردن متن

هرچیزی که بین عناصر< b>...< /b> قرار می گیرد به صورت بولد ظاهر می شود، مانند مثال زیر:


 مثال:

نمونه یک

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bold Text Example</title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <b>bold</b> typeface.</p>
</body>
</html>

ایتالیک کردن متن

هر چیزی که بین عناصر< i>...< /i>قرار بگیرد به صورت ایتالیک ظاهر می شود، مانند مثال زیر:


 مثال:

نمونه دو

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Italic Text Example </title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <i>italicized</i> typeface.</p>
</body>
</html>

آندرلاین کردن متن

هر چیزی که بین عناصر < u>...< /u> قرار بگیرد به صورت آندرلاین ظاهر می شود، مانند مثال زیر:

 

نمونه سه

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Underlined Text Example</title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <u>underlined</u> typeface.</p>
</body>
</html>

 

خط کشیدن روی متن

هر چیزی که بین گزینه های < strike>...< /strike> قرار بگیرد، با یک strikethrough نمایش داده می شود که خط باریکی می باشد که روی متن کشیده می شود، همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید:

 

نمونه چهار

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Strike Text Example</title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <strike>strikethrough</strike> typeface.</p>
</body>
</html>

فونت monospaced

محتوای عنصر < tt>...< /tt> به فونت monospaced نوشته می شود. اکثر فونت ها با عنوان فونت هایی با عرض متغیر شناخته شده اند، زیرا حروف مختلف دارای عرضهای مختلف هستند ( به عنوان مثال حرف m عریض تر از حرف I می باشد.) به هرحال در فونت monospaced تمام حروف دارای عرض یکسان می باشند.
 مثال:

نمونه پنج

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Monospaced Font Example</title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <tt>monospaced</tt> typeface.</p>
</body>
</html>

متن superscript ( چاپ شده در بالا)

محتوای عنصر < sup>...< /sup> در بالا نوشته می شود، فونت استفاده شده برای آن همان فونت کاراکترهای اطراف آن می باشد، اما به اندازه ی نصف یک کاراکتر بالاتر از دیگر کاراکترها نمایش داده می شود.

 مثال:

نمونه شش

<!DOCTYPE html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Superscript Text Example</title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <sup>superscript</sup> typeface.</p>
</body>
</html>

متن subscript (چاپ شده در زیر)

محتوای عنصر< sub>...< /sub> در زیر نوشته می شود. اندازه ی فونت استفاده شده برای آن به اندازه ی فونت کاراکترهای اطراف می باشد اما به اندازه ی نصف ارتفاع یک کاراکتر زیر کاراکترهای دیگر نمایش داده می شود. مثال:

نمونه هفت

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Subscript Text Example</title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <sub>subscript</sub> typeface.</p>
</body>
</html>

متن مندرج

هرچیزی که بین عنصر ... قرار بگیرد به عنوان متن مندرج نمایش داده می شود.

 مثال:

نمونه هشت

متن حذف شده

هر چیزی که بین عنصر < del>...< /del> ظاهر شود با عنوان یک متن حذف شده نمایش داده می شود.
 مثال:

نمونه نه

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Deleted Text Example</title>
</head>
<body>
  <p>I want to drink <del>cola</del> <ins>wine</ins></p>
</body>
</html>

متن بزرگتر

محتوای عنصر < big>...< /big> اندازه فونت را بزرگتر از متن اطراف نشان می دهد. مانند مثال زیر:
 مثال:

نمونه ده

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Larger Text Example</title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <big>big</big> typeface.</p>
</body>
</html>

متن کوچکتر

محتوای عنصر < small>...< /small> متن را یک سایز کوچکتر از متن اطراف آن نشان می دهد، مانند مثال زیر:
 مثال:

نمونه یازده

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Smaller Text Example</title>
</head>
<body>
  <p>The following word uses a <small>small</small> typeface.</p>
</body>
</html>

 

گروه بندی محتوا

عناصر< div>و < span> به شما اجازه می دهند تا برای ایجاد بخش ها و یا زیرمجموعه های یک صفحه، عناصر زیادی را با یکدیگر گروه بندی کنید.
برای مثال ممکن است تمایل داشته باشید که تمام پاورقی ها را در یک صفحه در داخل عنصر < div> قرار دهید تا نشان دهید که تمام عناصر موجود در آن عنصر مربوط به پاورقی می باشند. پس از آن ممکن است طرحی را به عنصر< div> ضمیمه کنید، طوریکه با استفاده از مجموعه ای از قوانین طراحی ظاهر شوند.
 مثال:

نمونه دوازده

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Div Tag Example</title>
</head>
<body>
  <div id="menu" align="middle">
    <a href="/index.htm">HOME</a> |
    <a href="/about/contact_us.htm">CONTACT</a> |
    <a href="/about/index.htm">ABOUT</a>
  </div>
  <div id="content" align="left" bgcolor="white">
    <h5>Content Articles</h5>
    <p>Actual content goes here.....</p>
  </div>
</body>
</html>

از طرف دیگر عنصر < span> فقط می تواند برای گروه بندی داخل خطی عناصر استفاده شود. بنابراین اگر بخشی از جمله یا پاراگراف را دارید که می خواهید با هم در یک گروه قرار دهید، می توانید از عنصر < span> مانند زیر استفاده کنید:
 مثال:

نمونه سیزده

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Span Tag Example</title>
</head>
<body>
  <p>This is the example of <span style="color:green">span tag</span> and the <span style="color:red">div tag</span> alongwith CSS</p>
</body>
</html>

نمونه مثال ها در این وبلاگ کامل نمایش داده نمیشود برای مشاهده کدها برروی دوره آموزش طراحی سایت کلیک کنید

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

شما در این سایت آموزشی با مقالات,کتاب,PDF,فیلم های آموزشی رایگان و همین طور دوره آموزش برنامه نویسی به زبان های C#,HTML5,ASP,MVC,SQL,اندروید,React,وردپرس ...

آخرین پست های من
سربرگ HTML 2 سال پیش HTML Marquees 2 سال پیش HTML Embed Multimedia 2 سال پیش فرم های html 2 سال پیش