پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

آموزش طراحی سایت عناصر در HTML

tahlildadeh 3 سال پیش

آموزش طراحی سایت- عناصر در HTML

یک عنصر HTML توسط یک برچسب شروع کننده تعریف می شود. اگر عنصر دارای محتوای دیگری باشد، با یک برچسب بسته کننده تمام می شود در حالیکه جلوی نام عنصر یک علامت اسلش قرار گرفته است که می توانید در جدول زیر برخی ازاین برچسب ها را مشاهده کنید:

Start Tag

 

Content

 

End Tag

 

< p>

این برچسب محتوای پاراگراف می باشد.

< /p>

< h1>

این برچسب تیتر محتوا می باشد.

< /h1>

< div>

این برچسب تقسیم محتوا می باشد.

< /div>

< br />

 

بنابراین در اینجا< p>....< /p> یک عنصر HTML و< h1>...< /h1> عنصر دیگری از HTML می باشد. عناصری از HTML وجود دارند که نیازی به بسته شدن ندارند مانند < img... />, < hr /> و< br /> . این عناصر با عنوان void elements (عناصر خالی) شناخته می شوند.
داکیومنت های HTML دارای درختی از این عناصر می باشند و مشخص می کنند که چگونه داکیومنت ها باید ساخته شوند و چه نوع محتوایی باید در چه بخشی از داکیومنت HTML قرار بگیرد.

 

برچسب HTML در مقابل عنصر

یک عنصر HTML به وسیله ی یک برچسب شروع کننده تعریف می شود. اگر عنصر دارای محتوای دیگری باشد با یک برچسب بستن تمام می شود.
برای مثال< p> برچسب شروع کننده ی یک پاراگراف می باشد و< /p> برچسب بستن همان پاراگراف می باشد، اما < p>This is paragraph< /p> عنصر یک پاراگراف می باشد.

عناصر تو در توی HTML

نگهداری یک عنصر HTML در داخل عنصر دیگر بسیار متداول می باشد.

نمونه یک

 

   جهت مشاهده نمونه یک به آدرس دوره آموزش طراحی سایت مراجهه فرمایید 


 

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

شما در این سایت آموزشی با مقالات,کتاب,PDF,فیلم های آموزشی رایگان و همین طور دوره آموزش برنامه نویسی به زبان های C#,HTML5,ASP,MVC,SQL,اندروید,React,وردپرس ...

آخرین پست های من
سربرگ HTML 2 سال پیش HTML Marquees 2 سال پیش HTML Embed Multimedia 3 سال پیش فرم های html 3 سال پیش