آموزش آنلاین چیست؟

farazdelkash 1 هفته پیش

فرآیند یادگیری و کسب مهارت در بستر اینترنت است. در این فرآیند، آموزش و یادگیری در دو یا چند محیط فیزیکی مجزا انجام می شود. این نوع آموزش با «یادگیری آنلاین» متفاوت است. «یادگیری آنلاین» مسیری یک طرفه، از آموزش دهنده به سمت یادگیرنده است، اما «آموزش آنلاین»، ارتباطی دوسویه است که محدودیت زمانی و مکانی هم ندارد.

استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی و نرم فزارهایی قدرتمندی وجود دارد که بتواند مجموعه شرایط را برای برقراری ارتباطی پایدار، مستمر و با کیفیت در بستر اینترنت فراهم کند.

در یادگیری آنلاین، نکته اصلی استفاده از اینترنت است. یادگیری آنلاین به ایده استفاده از ابزارهای آنلاین برای یادگیری اشاره دارد.  اساساً، یک دوره آنلاین به معنی فاصله بین یادگیرندگان و معلمان است.

ارائه پروژه های درسی، تکالیف ، آزمون ها همه توسط پلتفرم های مجازی و با ایجاد کلاس مجازی اجرا می‌شوند.

ادامه مطلب را در لینک منبع مشاهده کنید.

منبع: https://tinyurl.com/2p9d6wft

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید