پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

saranedae

سارا هستم. یه مهندس کامپیوتر که عاشق تکنولوژی و سفر رفتنه!