پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

پلتفرم تهیه و توزیع محصولات دکوراسیون داخلی

decorachi 2 سال پیش

دکوراچی با سرمایه‌ای بسیار کوچک و با یک مجموعه استراتژی 5 فازی در طول 10 سال، پا به عرصه وجود نهاد. اکنون پس از گذشت 5 سال در فازی از برنامه استراتژیک هستیم که نام آن را دیجیتال مارکتینگ گذاشته‌ایم. در این فاز قصد داریم محصولات دکوراسیون داخلی دکوراچی را به بیش از 120 گروه محصول تخصصی برسانیم. همچنین می‌خواهیم تعداد اپلیکیشن‌های نصب شده در سطح فروشگاه های دکوراسیون را به عدد 6000 برسانیم. در فازهای بعدی حجم مناسبی از بازار تبادلات متریال دکوراسیون داخلی هدف‌گذاری شده اند.
 

طراحی دکوراسیون داخلی | دکوراچی

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

دکوراچی با سرمایهای بسیار کوچک و با یک مجموعه استراتژی 5 فازی در طول 10 سال، پا به عرصه وجود نهاد. اکنون پس از گذشت 5 سال در فازی از برنامه استراتژیک هستیم که نام آن را دیجیتال مارکتینگ گذاشته‌ایم. در این فاز قصد داریم محصولات دکوراسیون داخلی دکوراچی را به بیش از 120 گروه محصول تخصصی برسانیم. همچنین می‌خواهیم تعداد اپلیکیشن‌های نصب شده در سطح فروشگاه های دکوراسیون را به عدد 6000 برسانیم. در فازهای بعدی حجم مناسبی از بازار تبادلات متریال دکوراسیون داخلی هدف‌گذاری شده اند.