پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

decorachi

دکوراچی با سرمایهای بسیار کوچک و با یک مجموعه استراتژی 5 فازی در طول 10 سال، پا به عرصه وجود نهاد. اکنون پس از گذشت 5 سال در فازی از برنامه استراتژیک هستیم که نام آن را دیجیتال مارکتینگ گذاشته‌ایم. در این فاز قصد داریم محصولات دکوراسیون داخلی دکوراچی را به بیش از 120 گروه محصول تخصصی برسانیم. همچنین می‌خواهیم تعداد اپلیکیشن‌های نصب شده در سطح فروشگاه های دکوراسیون را به عدد 6000 برسانیم. در فازهای بعدی حجم مناسبی از بازار تبادلات متریال دکوراسیون داخلی هدف‌گذاری شده اند.
Post 2 نوشته منتشر شده
Comment 2 دیدگاه نوشته شده
Tag 6 برچسب را دنبال می کند