پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

آموزش List

tahlildadeh 3 سال پیش

 آموزش List

آموزش طراحی سایت -آموزش List

HTML سه روش برای مشخص کردن لیست هایی از اطلاعات ارائه می دهد. تمام لیست ها باید شامل یک یا بیشتر ازیک عنصر باشند. لیست ها ممکن است شامل موارد زیر شوند.

 

 • < ul>- لیست بدون ترتیب. این لیست آیتم ها را با استفاده از bullet های ساده لیست می کند.
 • < ol> - لیست منظم. این لیست از نمودارهای عددی مختلف برای لیست کردن آیتم های شما استفاده می کند.
 • < dl>- لیست تعریف. این لیست آیتم های شما را به همان روشی که در دیکشنری منظم شده اند، منظم می کند.

لیست های بدون ترتیب HTML

لیست بدون ترتیب مجموعه ای از آیتم های مربوط به هم می باشد که هیچگونه نظم و ترتیب خاصی ندارند. این لیست با استفاده از برچسب < ul> در HTML ایجاد می شود. هر آیتم در لیست با یک bullet مشخص می شود. مثال:

نمونه یک

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>Beetroot</li>
    <li>Ginger</li>
    <li>Potato</li>
    <li>Radish</li>
  </ul>
</body>
</html>

ویژگی type

می توانید از ویژگی type برای برچسب < ul> استفاده کنید تا نوع bullet خود را مشخص کنید، که به طورپیش فرض یک دیسک می باشد. در زیر گزینه های ممکن را مشاهده می کنید.

<ul type="square">
<ul type="disc">
<ul type="circle"></ul></ul></ul>

در زیر مثالی را میبینید که در آن از < ul type="square"> استفاده می کنیم.

نمونه دو

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
  <ul type="square">
    <li>Beetroot</li>
    <li>Ginger</li>
    <li>Potato</li>
    <li>Radish</li>
  </ul>
</body>
</html>

در زیر مثالی را می بینید که در آن از < ul type="disc"> استفاده کرده ایم.


 

نمونه سه

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
  <ul type="disc">
    <li>Beetroot</li>
    <li>Ginger</li>
    <li>Potato</li>
    <li>Radish</li>
  </ul>
</body>
</html>

در زیر مثالی را می بینید که در آن از < ul type="circle"> استفاده کرده ایم.


 

نمونه چهار

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>HTML Unordered List</title>
</head>
<body>
  <ul type="circle">
    <li>Beetroot</li>
    <li>Ginger</li>
    <li>Potato</li>
    <li>Radish</li>
  </ul>
</body>
</html>

لیست های منظم HTML

 

اگر تمایل دارید آیتم های خود را به جای قرار دادن در یک لیست دارای bullet، در یک لیست عددگذاری شده قرار دهید، می توانید از لیست منظم HTML استفاده کنید. این لیست با استفاده از برچسب < ol> ایجاد می شود. شماره گذاری از یک شروع شده و برای هر لیست منظم عنصر بعدی با اضافه شدن یک عدد و به همراه برچسب< li>اضافه می شود.

می توانید از ویژگی type برای برچسب < ol> استفاده کنیم تا نوع شماره گذاریمورد نظر خود را مشخص کنید. به طور پیش فرض شماره گذاری به وسیله ی عدد انجام می شود. در زیر گزینه های ممکن را مشاهده می کنید.

<ol type="1">
    - Default-Case Numerals.
<ol type="I">
        - Upper-Case Numerals.
<ol type="i">
            - Lower-Case Numerals.
<ol type=

جهت مشاهده کدها برروی آموزش طراحی سایت کلیک نمایید

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

شما در این سایت آموزشی با مقالات,کتاب,PDF,فیلم های آموزشی رایگان و همین طور دوره آموزش برنامه نویسی به زبان های C#,HTML5,ASP,MVC,SQL,اندروید,React,وردپرس ...

آخرین پست های من
سربرگ HTML 2 سال پیش HTML Marquees 2 سال پیش HTML Embed Multimedia 3 سال پیش فرم های html 3 سال پیش