پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

آموزش تهیه دیسکت بانک جهت پرداخت گروهی در نرم افزار میزان

H.Tajrishi 8 ماه پیش

دیسکت بانک فرمت (Format) مشخصی است که طبق آن می توان اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق پرسنل را در اختیار بانک ها قرار داد تا بانک ها بتوانند دستمزد پرسنل را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که دیسکت هر بانک با بانک دیگر متفاوت می باشد بنابراین استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزدی که از دیسکت های رایج استفاده می کند بسیار مهم است.

یکی از ساده ترین و جامع ترین نرم افزار های حقوق و دستمزد موجود که دارای دیسکت تمامی بانک ها است، نرم افزار حقوق و دستمزد میزان است که در آن برای سهولت در پرداخت گروهی حقوق پرسنل، با توجه به قالب تعیین شده هر بانک، امکان تهیه خروجی جهت پرداخت حقوق مهیا شده است.

شما در این نرم افزار می توانید از طریق قسمت فهرست حقوق علاوه بر انتخاب پرسنل های مورد نظر برای خروجی دیسکت بانک، مشخص کنید هنگام گرفتن خروجی دیسکت از شماره حساب یا شماره شبا های ثبت شده در حکم حقوقی افراد استفاده گردد.

همچنین امکان انتخاب مبلغ قابل پرداخت، آیتم های انتخابی حقوق و یا مبلغ پرداخت مساعده موجود می باشد که این امکان مورد نیاز تمام شرکت هایی که حقوق پرسنل را در چند مرحله پرداخت می کنند است.

gMBYQsK2bNxOiZ6Uycy7nySZUz0plPnjqvNBW8Jf.png

                                                      منو تهیه دیسکت بانک ها

 

در صورت انتخاب گزینه مبلغ قابل پرداخت، حقوق نهایی شخص با توجه به کارکرد وارد شده، که شامل تمامی آیتم های پرداختی حقوق و همچنین کسر کسورات حقوق مانند بیمه و مالیات است، در دیسکت پرداخت گروهی قرار میگیرد.

به طور مثال در تصویر زیر میزان کارکرد فرد در قسمت مدت و مقادیر آیتم ها در قسمت مبلغ نشان داده شده است. در صورتی که آیتمی دارای مبلغ صفر باشد یعنی این که فرد در آن آیتم کارکردی نداشته است.

jWGzI8errtmmvBvLMBKN8hdoPrnrG0np7DGAui8O.png

                                                  گزارش فیش حقوقی پرسنل

 

مقادیر تعریف شده برای آیتم های فیش حقوقی از طریق جدول متغیر های حقوقی تعریف می شود و به صورت ثابت برای همه حکم های حقوقی ثبت می شود اما در صورت لزوم می توان مقدار آن را به صورت دستی در حکم های حقوقی افراد تغییر داد.

jH6sdC8UC97p4xrAuC2IBYIp8P8XgJgQT212R5a8.png

                                           جدول متغیر های محاسبه حکم حقوقی

 

SEQUTkcM6ZsIRIr4On86W3ZxWS4uqkJXNuJOjQDi.png

                                        تغییر مقادیر حکم حقوقی در صورت لزوم

 

مبلغ گزینه پرداخت مساعده از طریق ثبت مساعده افراد در منوی ثبت اطلاعات ماهانه محاسبه می شود.

c4ZEGdWQ9LehCz8AUNVSHpEsPp5N1ernLBWcS2XF.png

                                                تعریف مساعده برای افراد

 

و در پایان بعد از انتخاب یکی از گزینه های آیتم های پرداختی، شما می توانید با کلیک کردن بر روی عکس هر کدام از بانکهای مورد نظر، فایل پرداخت حقوق خود را تهیه و آن را به بانک انتخاب شده تحویل و یا از طریق اینترنت بانک در وب سایت مربوطه بارگزاری نمایید. (دیسکت های موجود در نرم افزار، اکثر بانک های کشور را پوشش می دهند و چنانچه مشتری بانک خاصی را مدنظر داشته باشد، دیسکت آن بانک برایشان تهیه و اضافه می گردد).
 


 

 

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید