پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

مقایسه فعالیت مغز هنگام کدنویسی با پردازش زبان و انجام ریاضیات

پیکسلر بلاگ 3 سال پیش

دانشمندان علوم مغز و اعصاب از دانشگاه MIT کشف کرده اند که فعالیت مغز هنگام کدنویسی، با فعالیت مغز هنگام پردازش زبان یا انجام ریاضیات متفاوت است.

کدنویسی اغلب به یادگیری یک زبان خارجی جدید تشبیه می شود و مطمئنا شباهت های زیادی بین آن ها وجود دارد. اما از نظر خود مغز، کاملا متفاوت است.

محققان از بزرگسالانی که در یک چالش کدنویسی کوچک با استفاده از Python و زبان برنامه نویسی بصری ScratchJr (یک زبان برنامه نویسی بصری است که برای معرفی مهارت های برنامه نویسی به کودکان 5-8 ساله طراحی شده است) شرکت کرده بودند، اسکن مغزی fMRI گرفتند تا ببینند چه قسمت هایی از مغز آن ها روشن می شود.

در این اسکن تقریبا هیچ پاسخی در قسمت هایی از مغز که مسئول پردازش زبان است دیده نشد.

در عوض، به نظر می رسد کدنویسی "شبکه تقاضای چندگانه" مغز ما را فعال می کند که همچنین برای کارهای پیچیده شناختی مانند حل مسائل ریاضی یا جدول کلمات متقاطع به کار گرفته می شود. شبکه تقاضای چندگانه در سراسر لوب های پیشانی و جداری مغز پخش می شود.

با این حال، هنگام حل مستقیم مسائل ریاضی، الگوی فعالیت مغز کمی متفاوت تر ظاهر می شود.

مطالعات قبلی نشان داده اند که مسائل ریاضی و منطق بر مناطق تقاضای چندگانه در نیمکره چپ حاکم است، در حالی که وظایف مربوط به تمرکز فضایی و توانایی تغییر در میان عوامل قابل تمرکز، بیشتر به نیمکره راست متمایل هستند.

با توجه به مطالعات کدنویسی هر دو طرف چپ و راست شبکه تقاضای چندگانه را فعال می کند (ScratchJr سمت راست را کمی بیشتر از سمت چپ فعال کرده است). ازاین رو، این عقیده که کدنویسی باعث فعالیت مغزی مشابه با ریاضیات می شود، صحیح نیست.

بنابراین، اگرچه کدنویسی از نظر فعالیت مغزی، به ریاضیات نزدیکتر است، اما موجب بروز رفتار و الگوهای متفاوت و منحصر به فرد خود، در مغز می شود.

با تشکر از حامی این نوشته وبسایت پیتونیک 

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید