تغییر پیکر بندی پیکسلر در آینده نزدیک

pixellair_team 8 ماه پیش

در حال حاضر تیم ما در حال کار بر روی نسخه جدید پیکسر است. در این نسخه معماری برنامه نویسی سایت کاملا دگرگون خواهد شد تا امکان توسعه سایت و افزودن امکانات بیشتر برای کاربران فراهم گردد. در نسخه جدید پیکسلر ظاهر سایت تغییرات بسیاری کرده و امکانات بیشتری در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

 

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

pixellair_team

آخرین پست های من
نسخه جدید پیکسلر 7 ماه پیش