پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

غیر غعال کردن تکمیل خودکار در فرم html

M-R 3 سال پیش

یک فرم html ساختم که در اون input هایی از نوع text دارم. وقتی روی این input کلیک می کنم نوشته هایی که قبلا امتحان کرده بودم به صورت پیشنهاد در اون input ظاهر می شه که جلوی دیده شدن فرم رو میگیره. فکر کنم به خاطر مرورگر باشه.

چطور می تونم گزینه تکمیل خودکار رو در فرم html غیر فعال کنم؟

1 پاسخ
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید
Mostafa 3 سال پیش

برای غیر فعال کردن قابلیت تکمیل خودکار در فرم از صفت autocomplete استفاده می شه.

برای مثال برای غیر فعال کردن تکمیل خودکار در یک input از کد زیر:

<input type="text" autocomplete="off">

و برای غیر فعال کردن تکمیل خودکار در کل فرم از کد زیر استفاده کن:

<form autocomplete="off">