پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

زبان برنامه نویسی COBOL ساختار و جایگاه آن

webever123ir 2 سال پیش

<p><img alt="طراحی سایت" src="https://webever.ir/blogfiles/125b.jpg" /></p><p>COBOL مخفف Common Business Oriented Language است. COBOL یکی از زبان های شی گرا می باشد. کامپایلر یک برنامه کامپیوتری است که سایر برنامه های کامپیوتری نوشته شده به زبان سطح بالا را می گیرد و آنها را به زبان ماشین، که کامپیوتر می تواند آن را درک کند، تبدیل می کند. COBOL داده ها را از یک فایل یا پایگاه داده دریافت می نماید، پردازش خواسته شده را انجام می دهد و در نهایت خروجی تولید می کند. در رابطه با توضیحات فوق، فرض می‌کنیم که کامپایلرها از یک زبان برنامه‌نویسی سطح بالا، مانند COBOL، برای ایجاد یک برنامه اجرایی برای استفاده در برنامه‌های میزبانی مرکزی، شاید برای اجرای کارهای پردازش خوشه ای یا تراکنش در مقیاس بزرگ، کدها را دریافت کرده و به زبان ماشین ترجمه و تبدیل می‌کنند.</p><p><a href="https://webever.ir/bloginfo/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-COBOL-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%86">ادامه مطلب:</a></p>

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

سلام دنیا