پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

hooshsaman

هوش مصنوعی هنر ماست. هوش سامان فعال در زمینه تشخیص چهره، احراز هویت و اصالت

بدون دنبال کننده