پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

hamcallir

کسب‌وکارها و سازمان‌ها می‌توانند فعالیت‌های پشتیبانی از مشتریان و مرکز تماس خود را به همکال برون‌سپاری کنند و خود، بر روی خدمت / محصول اصلی‌شان تمرکز کنند.

بدون دنبال کننده