پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

golefomi

سلامt.me/goleka 09052171300 گل سه شاخه غنچه دار اباژوری 😍 سفارش گل کاغذی و گل فومی پذیرفته می شود تماس در واتساپ گل کاغذی و گل پایه دار فومی پروانه گل کنار سالنی بزرگ‌فومی گل برای اتاق تولد سفره عقد ارسال پستی به همه نقاط گل کاغذی مدیر ثبت سفارش 👇 T.me/goleka_mina نمونه کار در کانال زیر👇 T.me/nemonekar_goleka فیش های ارسالی T.me/fishhay_goleka در اینستاگرام @golsazbaz @golsazbaz
Post 0 نوشته منتشر شده
Comment 0 دیدگاه نوشته شده
Tag 5 برچسب را دنبال می کند