پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

Sabzlearn

آکادمی آموزش برنامه نویسی سبزلرن , با در احتیار گزاشتن تجربیات مدرسین خود قصد دارد که آینده ی برنامه نویسی ایران را مورد تحول قرار دهد ...
Post 3 نوشته منتشر شده
Comment 0 دیدگاه نوشته شده
Tag 5 برچسب را دنبال می کند