پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

زمان برگزاری آزمون لیسانس به پزشکی 1401 - 1402

moshaveranebartar 1 سال پیش

تا چند سال پیش تنها راه ورود به رشته پزشکی، ثبت نام کنکور سراسری و آزاد بود. آیا در حال حاضر نیز ورود به رشته پزشکی تنها از طریق شرکت در کنکور تجربی امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم خیر!!! ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی راه دوم ورود به رشته پزشکی می باشد.

داوطلبان می توانند متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی به پزشکی باشند که شرایط ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی را داشته باشند.

زمان برگزاری آزمون لیسانس به پزشکی 1401 - 1402

داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی فرآیند نام نویسی خود را انجام داده باشند با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون لیسانس به پزشکی بایستی به سایت ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی مراجعه نمایند و کارت ورود به جلسه آزمون لیسانس به پزشکی را دریافت نمایند زیرا بدون دریافت این کارت، امکان حضور در جلسه آزمون را نخواهند داشت.

 

منبع: زمان برگزاری لیسانس به پزشکی

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید