پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

ترجمه رسمی چیست ؟

tarjomehezareh3 2 سال پیش

ترجمه رسمی چیست :

خدمات ترجمه رسمی یا دارالترجمه رسمی شامل خدمات ترجمه رسمی مدارک معتبر و قانونی و مورد تأیید هستند، برای مثال: گواهینامه ، اسناد و تمامی حکم های یک مقام رسمی. در ایران بوده که مترجم رسمی در ایران داشته باشند.

 ترجمه های ایجاد شده توسط مترجمان قسم خورده و با وجدان همیشه همانند متن اصلی می باشند. بهتر است بدانید که تمامی ترجمه های رسمی دارای یک تمبر هستند و معمولا با گواهی یا بیانیه ی مترجم آن همراه است.

ترجمه های رسمی در ایران تنها باید توسط مترجم رسمی زیر نظر قوه قضائیه ترجمه شده و دارای تاییدات کامل و نهایی باشد.

هدف از ترجمه های رسمی:

ترجمه اسناد رسمی و اداری کاربردهای زیادی دارد. این کار می تواند شامل اثبات تحصیلات یا مدارک تحصیلی باشد که در یک کشور دیگر و در سیستم آموزشی آن کشور مورد نیاز باشد و یا اسنادی همچون سند ازدواج و یا طلاق که در برخی موارد مهم و ضروری هستند. همچنین مدارکی که در زمان ثبت شرکت و یا قرارداد با شرکت های بین المللی مورد نیاز هستند باید ترجمه رسمی شوند.

تمبر و صدور گواهینامه ترجمه رسمی:

پس از اتمام ترجمه ، مترجم قسم خورده سند تکمیل شده را مهر می کند و ترجمه را با بیانیه و امضاء تأیید می کند. البته جالب است بدانید در برخی از کشورها همچون فنلاند داشتن تمبر الزامی نمی باشد اما در بیشتر کشورها داشتن تمبر بر روی سند رسمی الزامی است.

ترجمه های محرمانه:

 دارالترجمه هزاره سوم همیشه با اسناد و مدارک شما به صورت محرمانه رفتار می کند و خواهان دیدن سند اصلی می باشد و همچنین درخواست می کنیم که کشور مقصد  ترجمه را برای ما مشخص کنید.

 

0 پاسخ
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

دارالترجمه رسمی هزاره سوم دفتر ترجمه رسمی 449 غرب تهران