پیکسلر | شبکه اجتماعی برنامه نویسان

چرا متوسط مدت زمان سشن یا دوره avg session duration صفحه سایت در گوگل آنالیز برابر با صفر است

Mostafa 3 سال پیش

اگر با گوگل آنالیز کار کرده باشید احتمالا با متوسط مدت زمان سشن یا دوره در صفحه اصلی گوگل آنالیز و یا متوسط مدت زمان سشن یا دوره برای هر صفحه سایت در مسیر Behavior > Site Content > Landing Pages بر خورد کرده اید. در این بخش اگر توجه کرده باشید گاهی اوقات متوسط مدت زمان سشن برای هر صفحه برابر با صفر است. تصویر زیر نمونه ای از این وضعیت را نشان می دهد.

TUj8GbapHtoKMS6zB6shd8YkGQTHHiZrg2loesRc.png

 

بسیاری از افراد که با ابزار گوگل آنالیز کار می کنند از جمله خود من با این وضعیت رو به رو شده اند و درک این موضوع می تواند در نهایت موجب استراتژی مدیر سایت و بهبود سئوی سایت شود.

ابتدا بگذارید چگونگی محاسبه متوسط مدت زمان سشن (avg.session duration) را بررسی کنیم.

متوسط مدت زمان سشن = تعداد سشن ها  /مدت زمان کل سشن ها

بنابراین اگر در یک بازه زمانی، مدت زمان کل سشن ها 600 دقیقه و تعداد کل سشن 100 باشد، متوسط مدت زمان سشن برابر خواهد بود با:

متوسط مدت زمان سشن  =  100/ 600 = 6 دقیقه

چرا متوسط مدت زمان سشن یا دوره (avg.session duration) صفحه سایت در گوگل آنالیز برابر با صفر است؟

محاسبه متوسط مدت زمان سشن برای یک صفحه به طور متفاوت تری محاسبه می شود. در اینجا منظور از متوسط مدت زمان سشن تفاضل بین آخرین زمان فعالیت و زمان آغاز فعالیت کاربر می باشد یا همان t∆.

اگر کاربری از صفحه اول که از طریق مرورگر وارد آن شده، به صفحه دیگری از وبسایت شما، وارد نشود، گوگل آنالیز قادر به محاسبه مدت زمان سشن برای آن صفحه نخواهد بود و متوسط مدت زمان سشن (avg.session duration) برابر با صفر خواهد شد.

به عبارت دیگر، اگر کاربری تنها یک صفحه از وبسایت شما را بازدید کند و سپس از همان صفحه، وبسایت را ترک کند گوگل آنالیز قادر به محاسبه مدت زمانی که کاربر در آن صفحه سپری کرده، نخواهد بود.

 

0 دیدگاه
برای قرار دادن دیدگاه وارد شوید

علاقه مند به برنامه نویسی، آموزش و انتقال تجربیات خود به دیگران